Keystone logo
Bond University Bằng cử nhân về khoa học tâm lý (danh dự)

Bằng cử nhân về khoa học tâm lý (danh dự)

Bond University

Bond University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bond University, Queensland, Australia, Úc

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân (Danh dự) Khoa học xã hội (Tâm lý học)
    • Online United Kingdom
  • Cử nhân (Danh dự) về Máy tính & CNTT và Tâm lý học
    • Online United Kingdom
  • BSc (Danh dự) trong Tâm lý học
    • Online United Kingdom