Keystone logo
California College San Diego

California College San Diego

California College San Diego

Giới thiệu

California College San Diego là một trường cao đẳng phi lợi nhuận, tập trung vào nghề nghiệp được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định các Trường và Cao đẳng Nghề nghiệp (ACCSC). Được thành lập vào đầu những năm 70 và hiện nay với ba cơ sở ở San Diego, San Marcos, và Thành phố Quốc gia, California College San Diego đã phục vụ nhu cầu giáo dục của sinh viên trong khu vực San Diego rộng lớn hơn 40 năm.

Địa điểm

  • San Diego

    Convoy Court,6602, 92111, San Diego

    Câu hỏi