Keystone logo
Campion College

Campion College

Campion College

Giới thiệu

Campion College là trường cao đẳng nghệ thuật tự do bậc đại học đầu tiên của Úc, đào tạo sinh viên về khoa học và nhân văn, là cốt lõi của truyền thống trí tuệ phương Tây.

Bằng đại học của chúng tôi dựa trên mô hình nghệ thuật tự do truyền thống, một cấu trúc giáo dục đã được chứng minh nhằm thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và cá nhân của sinh viên, chuẩn bị độc đáo cho cả công việc và cuộc sống. Nó đòi hỏi sự nghiên cứu có hệ thống và tổng hợp trên các lĩnh vực khoa học nhân văn, kích thích sự tự do tư tưởng chân chính bằng cách mở mang trí óc cho sự thật. Mô hình này nhấn mạnh khả năng tư duy phản biện và lập luận hợp lý đồng thời phát triển các kỹ năng sáng tạo, phân tích và nghiên cứu quan trọng trong bất kỳ nghề nghiệp nào.

Là một tổ chức Công giáo, chúng tôi cố gắng cung cấp một nền giáo dục nền tảng tích hợp những hiểu biết về đức tin và lý trí. Học sinh sẽ được tiếp xúc với các truyền thống tâm linh, đạo đức, trí tuệ và văn hóa của đức tin đồng thời phát triển sự hiểu biết về vai trò của Cơ đốc giáo trong lịch sử Văn minh Phương Tây. Chúng tôi bảo vệ việc tìm kiếm sự thật bằng cách cân bằng giữa các quyền tự do trí tuệ.

Địa điểm

  • Toongabbie

    8-14 Austin Woodbury Pl, 2146, Toongabbie

    Câu hỏi