Keystone logo
Colbourne College (ouro)

Colbourne College (ouro)

Colbourne College (ouro)

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các khóa học chuyên môn ngắn hạn và Pathways để lấy bằng Cử nhân và Thạc sĩ Quốc tế. Chúng tôi đã được đăng ký theo Bộ Giáo dục với Số đăng ký #: IS / 02/241/2003.

Với trọng tâm toàn cầu và các chương trình du học, chúng tôi đang cố gắng mang lại tác động lớn nhất trong cuộc sống của sinh viên vì chúng tôi hiểu rằng giáo dục đại học vượt qua mọi ranh giới và làm phong phú thêm cuộc sống.

Địa điểm

  • Kingston

    Hillview Avenue,6, , Kingston

    Câu hỏi