Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Colorado Heights University (CHU)

Colorado Heights University (CHU)

Colorado Heights University (CHU)

Giới thiệu

"Các sinh viên ngôn ngữ tiếng Anh sẽ kiếm được chứng chỉ của họ tại CHU bởi mùa thu tới, và CHU sẽ giúp một trăm sinh viên cử nhân và sau đại học khác chuyển đến trường gần đó để hoàn thành chương trình đại học của họ." Văn Liew cho biết trường cũng đang làm việc với liên bang và tiểu bang quản lý để đảm bảo một sự chuyển đổi thành công.

Địa điểm

  • Denver

    3001 S. Federal Blvd. Denver, CO 80236 U.S.A., , Denver

    Câu hỏi