Keystone logo
Egas Moniz School of Health & Science Cử nhân Khoa học y sinh
Egas Moniz School of Health & Science

Cử nhân Khoa học y sinh

Monte de Caparica, Bồ Đào Nha

3 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

19 Jul 2024

Sep 2024

EUR 10.995 / per year *

Trong khuôn viên trường

* sinh viên ngoài châu Âu (Học phí cho năm 2023/2024, sẽ được cập nhật vào năm 2024/2025)

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Cơ sở

Về trường học

Câu hỏi