Keystone logo
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Cử nhân quản lý các thách thức xã hội quốc tế

Cử nhân in

Cử nhân quản lý các thách thức xã hội quốc tế

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Rotterdam, Hà Lan

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi