Keystone logo
ESADE Business School Bằng kép về Quản trị Kinh doanh + Cử nhân Quản trị Toàn cầu, Kinh tế & Trật tự pháp lý

Cử nhân in

Bằng kép về Quản trị Kinh doanh + Cử nhân Quản trị Toàn cầu, Kinh tế & Trật tự pháp lý

ESADE Business School

ESADE Business School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Barcelona, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

5 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 22.200 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

* *esade có thể cập nhật giá hàng năm - nhưng mức tăng đó sẽ không vượt quá tỷ lệ lạm phát hàng năm

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Bảng xếp hạng

Về trường học

Câu hỏi