Keystone logo
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV)

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV)

Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV)

Giới thiệu

Đến Trường Công nghệ và Quản lý Viseu (ESTGV) đáp ứng hình thành, một kỹ thuật viên cấp cao cấp có trình độ trong lĩnh vực carecidos trong khu vực ảnh hưởng của họ và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhằm liên kết giữa giáo dục và kinh doanh cao hơn, để góp phần giải quyết các vấn đề khu vực.

Nhiệm vụ và Giá trị Trường Công nghệ và Quản lý Viseu (ESTGV) là một sự thống nhất hữu cơ của việc giảng dạy và nghiên cứu tích hợp tại Viện Bách khoa Viseu (IPV). Nó được tạo ra bởi Nghị định số 46/85-Luật 22 tháng mười một và quá trình quản lý các hoạt động đầu tiên trong năm học 1987/1988.

Các ESTGV trong khi tổ chức giáo dục đại học, là một trung tâm sáng tạo, phổ biến và truyền tải văn hóa, khoa học và công nghệ, phối hợp các hoạt động của họ trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, nghiên cứu và dịch vụ cho cộng đồng. Các ESTGV phối bởi các tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo đào tạo đầy đủ cho nhu cầu của cộng đồng mà nó hoạt động.

Các ESTGV theo đuổi mục tiêu của mình trong các lĩnh vực nói chung của khoa học, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và quản lý để:

việc đào tạo các chuyên gia có trình độ cao chuẩn bị sẵn sàng trong các khía cạnh con người, văn hóa, khoa học và kỹ thuật; Thực hiện các hoạt động nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; Việc cung cấp các dịch vụ cộng đồng ở một góc độ đánh giá lẫn nhau, trong lĩnh vực chính sách cụ thể của họ; Giao lưu văn hóa, khoa học và kỹ thuật với các tổ chức tương tự hoặc để cung cấp cho các mục tiêu tương tự; Sự đóng góp, trong phạm vi hoạt động cho sự phát triển của khu vực mà nó hoạt động và cả nước, hợp tác quốc tế và sự hiểu biết giữa các dân tộc.

Nhiệm vụ của ESTGV:

Việc thực hiện các khóa học của nghiên cứu hàng đầu về mức độ Cử nhân và Thạc sĩ, cũng như các khóa học sau trung học khác, theo pháp luật; Việc hoàn thành các khóa học sau đại học, chuyên môn, cập nhật, bồi dưỡng được khấu trừ có xác nhận hoặc cấp văn bằng phù hợp; Các tổ chức và hợp tác về các hoạt động khuyến nông, văn hóa, khoa học, kỹ thuật;

Định hướng và tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Với quan điểm thực hiện nhiệm vụ của mình, các ESTGV có thể thiết lập thỏa thuận, sắp xếp và thỏa thuận hợp tác với các tổ chức công cộng hay tư nhân, quốc gia, nước ngoài hoặc quốc tế.

Địa điểm

  • Viseu

    Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu Campus Politécnico

Câu hỏi