Keystone logo
© Tufigno Photo Services
FA International HEI

FA International HEI

FA International HEI

Giới thiệu

FA International là một Tổ chức Giáo dục Đại học có trụ sở tại Malta và được công nhận bởi Ủy ban Quốc gia về Giáo dục Đại học (NCFHE) với giấy phép n. 2018-006.

Với giấy phép của chúng tôi, chúng tôi giải quyết việc đào tạo với trình độ EQF6 cho đến cấp độ EQF8.

Phương pháp học tập đổi mới làm cho học viện của chúng tôi trở thành một tài liệu tham khảo thực sự cho sinh viên đến từ khắp Châu Âu, những người muốn nghiên cứu thực tế liên quan đến các chuyên gia quốc tế.

Địa điểm

  • Lija

    3RD FLOOR , NAVI BUILDINGS, PANTAR ROAD , LIJA LJA 9016, MALTA, , Lija

    Câu hỏi