Keystone logo
George Mason University Cử nhân Khoa học về Nghiên cứu Tích hợp - Tập trung Bảo tồn Tích hợp

BSc in

Cử nhân Khoa học về Nghiên cứu Tích hợp - Tập trung Bảo tồn Tích hợp

George Mason University

George Mason University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Fairfax, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 4.897 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2023

* học phí toàn thời gian trong tiểu bang (12-15 tín chỉ); 16.980 USD - học phí toàn thời gian ngoài tiểu bang (12-15 tín chỉ); 1.803 USD - phí sinh viên bắt buộc

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi