Keystone logo
German Sport University Cologne

German Sport University Cologne

German Sport University Cologne

Giới thiệu

Do có nhiều lĩnh vực German Sport University Cologne giữ một vị trí đặc biệt trong số các trường đại học ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục thêm và tham vấn của nó xoay quanh thể thao và tập thể dục như một điểm tham chiếu chung và toàn diện.

Do đó, trường đại học luôn nỗ lực để tính đến sự thay đổi cấu trúc trong thể thao và khoa học thể dục, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của thể dục thể thao đối với sức khỏe, chính sách xã hội và nền kinh tế. Theo đó, trường đại học đã mở rộng đáng kể phạm vi nhiệm vụ và lĩnh vực ứng dụng cho khoa học thể dục thể thao, với hy vọng tạo ra các giải pháp mới, sáng tạo.

German Sport University Cologne luôn nỗ lực để đảm bảo vị trí dẫn đầu trong cả khoa học thể dục và thể thao trong nước và quốc tế.

Địa điểm

  • Cologne

    Am Sportpark Müngersdorf,6, 50933, Cologne

    Câu hỏi