Keystone logo
Gulf University

Gulf University

Gulf University

Giới thiệu

Tổng quan

Gulf University được thành lập dựa trên một tầm nhìn mạnh mẽ để đảm bảo rằng trường sẽ cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp nền tảng trí tuệ và xã hội vững chắc, do đó giúp sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi sống như những người đóng góp đầy đủ và thành viên nhân ái của xã hội toàn cầu. Gulf University đặt mục tiêu trở thành một nhà cung cấp giáo dục đại học xuất sắc sẽ thu hút sinh viên quốc tế, Bahrain và GCC, những người thích được giáo dục trong một môi trường văn hóa, được phụ huynh và sinh viên chấp nhận.

Nền tảng của Gulf University (GU) dựa trên một tầm nhìn mạnh mẽ để đảm bảo rằng trường sẽ cung cấp nền giáo dục chất lượng cao và cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp nền tảng trí tuệ và xã hội vững chắc, do đó đảm bảo họ sống như những người đóng góp đầy đủ và thành viên nhân ái của xã hội toàn cầu.

Gulf University đặt mục tiêu trở thành một nhà cung cấp giáo dục đại học xuất sắc sẽ thu hút sinh viên quốc tế, Bahrain và GCC, những người muốn được giáo dục trong một môi trường văn hóa được phụ huynh, sinh viên và thị trường lao động chấp nhận.

Đăng ký chính thức của GU với Bộ Giáo dục cho các chương trình học theo lịch trình của trường có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2002; trên cơ sở sắc lệnh nội các của Thủ tướng Chính phủ số 1649-03 được ban hành vào ngày 2 tháng 9 năm 2001.

Sứ mệnh

Gulf University , một học viện tư nhân ở Vương quốc Bahrain, mong muốn cung cấp nền giáo dục đại học phát triển liên tục nhằm nuôi dưỡng các thuộc tính của sinh viên theo hướng tư duy phản biện, học tập suốt đời và phản xạ. GU cũng khuyến khích các hoạt động nghiên cứu có tác động tích cực cả trong học thuật và thực hành. Môi trường hấp dẫn của GU hỗ trợ đội ngũ nhân viên có tay nghề cao và sinh viên tốt nghiệp cạnh tranh trong các thách thức kinh tế xã hội ngày càng tăng và tham gia vào sự phát triển của cộng đồng Bahrain và hơn thế nữa

Tầm nhìn

Gulf University đặt mục tiêu trở thành một cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng ở Bahrain và nước ngoài; dành cho sinh viên tốt nghiệp cạnh tranh, nghiên cứu ấn tượng và đóng góp nhiệt tình cho sự phát triển của cộng đồng.

Những giá trị cốt lõi

 • CV1: Xuất sắc
 • CV2: Phát triển liên tục
 • CV3: Đa dạng
 • CV4: Cộng tác
 • CV5: Sáng tạo
 • CV6: Tính bền vững

Thuộc tính sau đại học

 • GA1: Có hiểu biết về kỷ luật của họ
 • GA2: Người áp dụng công nghệ chuyên nghiệp
 • GA3: Người giao tiếp hiệu quả
 • GA4: Cộng tác viên và lãnh đạo
 • GA5: Nhà tư duy phản biện & người giải quyết vấn đề
 • GA6: Người học suốt đời với khả năng thích ứng
 • GA7: Có trách nhiệm và đạo đức đối với xã hội & môi trường
 • GA8: Người học phản xạ và Người khởi xướng

Địa điểm

 • Sanad

  Building 1964, Road 4363 Block 743, Sanad, , Sanad

  Câu hỏi