Keystone logo
Hamilton Lugar School of Global & International Studies - Indiana University Cử nhân nghiên cứu quốc tế

Cử nhân in

Cử nhân nghiên cứu quốc tế

Hamilton Lugar School of Global & International Studies - Indiana University

Hamilton Lugar School of Global & International Studies - Indiana University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Bloomington, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi