Keystone logo
HZ University of Applied Sciences Bachelor of Science in Engineering

Cử nhân in

Bachelor of Science in Engineering

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Vlissingen, Hà Lan

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 8.500 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi