Keystone logo
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Giới thiệu

Đại học İzmir Kâtip Çelebi được thành lập gồm 10 khoa, 3 viện và 1 trường cao đẳng với “Luật sửa đổi luật tổ chức các cơ sở giáo dục đại học và một số luật và nghị định theo luật định” số 6005 đăng trên Công báo ngày 21/07/2010 và số 27648. Đây là một tổ chức có ngân sách đặc biệt, có quyền tự chủ và tư cách pháp nhân công. Hiệu trưởng đầu tiên của Đại học İzmir Kâtip Çelebi, người phục vụ từ 09.12.2010 đến 12.09.2017. Dr. Người chiến thắng là AKHAN.

Với mục đích chính là tăng cường phúc lợi cho nhân loại Nghiên cứu khoa học, nâng cao những cá nhân có năng lực về chuyên môn và học thuật, được trang bị những giá trị cơ bản của chúng ta, để thể hiện những giá trị được sản sinh ra cho môi trường kinh tế và phục vụ xã hội.

Địa điểm

  • Izmir

    Balatçık, Havaalanı Şosesi, , Izmir

    Câu hỏi