Keystone logo
Illinois Institute of Technology Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Y sinh (BS): Theo dõi Kỹ thuật Tế bào và Mô

BSc in

Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Y sinh (BS): Theo dõi Kỹ thuật Tế bào và Mô

Illinois Institute of Technology

Illinois Institute of Technology

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Chicago, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

131 - 132 giờ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 48.670 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* cho 18 giờ tín chỉ cho năm học 2022–2023 Tôi $ 29,628 cho Cơ sở Mies

Giới thiệu

Cơ sở

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi