Keystone logo
Institute of Marine And Antarctic Studies

Institute of Marine And Antarctic Studies

Institute of Marine And Antarctic Studies

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực (IMAS) là một trung tâm xuất sắc đẳng cấp thế giới về nghiên cứu và giáo dục tại Đại học Tasmania.

Nghiên cứu của chúng tôi là sáng tạo, phù hợp và đặc biệt trên toàn cầu. Nền giáo dục của chúng tôi cung cấp các chương trình hạng nhất tạo ra các nhà khoa học và nhà nghiên cứu được đào tạo chuyên sâu phục vụ nhu cầu của các tổ chức học thuật, ngành công nghiệp, chính phủ và cộng đồng.

IMAS có ba chương trình nghiên cứu cốt lõi về Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản, Sinh thái và Đa dạng sinh học, Đại dương và Cryosphere. Các chủ đề này được liên kết với nhau bởi các chủ đề liên ngành về Biến đổi khí hậu, hệ thống Đại dương-Trái đất và quản trị Đại dương và Nam Cực.

Địa điểm

  • Battery Point

    Castray Esplanade,20, 7004, Battery Point

    Câu hỏi