Keystone logo
Instituto Politécnico de Viseu

Instituto Politécnico de Viseu

Instituto Politécnico de Viseu

Giới thiệu

Việc thành lập Học viện Bách khoa Viseu, vào ngày 26 tháng 12 năm 1979, thông qua Đạo luật của Chính phủ số 513-T / 7, rõ ràng là dựa trên triết lý rộng lớn hơn, hỗ trợ việc thực hiện thành công giáo dục đại học bách khoa ở nước ta. Việc mở rộng giáo dục đại học ra toàn lãnh thổ, theo logic chống lại sự tập trung ở các thành phố ven biển chính, và sự đổi mới được thực hiện nhờ sự liên hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ sở đào tạo và cộng đồng xung quanh, dường như là hai trong số các yếu tố đã thúc đẩy việc tạo ra nền giáo dục đại học bách khoa ở Bồ Đào Nha và đặc biệt là ở khu vực Viseu.

Từ tất cả các mục tiêu chung của Học viện Bách khoa Viseu, chúng ta nên nhấn mạnh sự hợp tác với cộng đồng xung quanh, trên cơ sở có đi có lại, nhằm thúc đẩy nhận thức về các vấn đề khu vực và thực hiện các giải pháp thích hợp. Ngoài ra, còn có các mục tiêu khác cần được xem xét: đào tạo kỹ thuật, nhân văn và cá nhân cho sinh viên của mình, để khiến họ có khả năng đóng góp vào sự phát triển của xã hội Bồ Đào Nha; phát triển các hoạt động nghiên cứu, có quan tâm đến nhu cầu của bối cảnh xung quanh; và trao đổi và hợp tác văn hóa với các tổ chức nhà nước / tư nhân khác, ở cấp quốc gia và quốc tế.

Trong hai thập kỷ qua, Học viện Bách khoa Viseu đã không ngừng phát triển và hiện nay nó bao gồm 6 đơn vị: 5 trường đại học - Trường Giáo dục, Trường Công nghệ, Trường Nông nghiệp, Trường Công nghệ và Quản lý (tại thành phố Lamego), Trường Y tế; và Dịch vụ Phúc lợi. Hiện nay, cơ sở giáo dục này có hơn 7000 sinh viên và 400 giáo viên.

Nó hiện đang cung cấp đào tạo cao hơn trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như đào tạo giáo viên, nghiên cứu truyền thông, nghiên cứu văn hóa, dịch vụ xã hội, thể thao, đa phương tiện, kỹ thuật (trong nhiều lĩnh vực), quản lý, tiếp thị, du lịch, khoa học nông nghiệp và điều dưỡng.

Địa điểm

 • Viseu

  Av. Cor. José Maria Vale de Andrade,s/n,Campus Politécnico, 3504-510, Viseu

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi