Keystone logo
International Business College Mitrovica IBCM

International Business College Mitrovica IBCM

International Business College Mitrovica IBCM

Giới thiệu

European College of Kosovo là một tổ chức đại học, được thành lập vào năm 2013 tại Prishtina, Kosovo. Việc thành lập European College of Kosovo là kết quả của sự hợp tác của các nhân viên địa phương và quốc tế, với mục đích duy nhất là “Tạo ra các giá trị mới của Châu Âu, vì một tương lai tốt đẹp hơn”. Trường Cao đẳng Châu Âu Kosovo sẽ áp dụng và đảm bảo sự hoàn hảo trong việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong một khu vực hòa nhập tất cả.

Học sinh tại trung tâm sẽ được khuyến khích sẵn sàng đảm nhận và nâng cao vai trò hàng đầu của mình trong kinh doanh, nghề nghiệp, công nghiệp, dịch vụ công và xã hội. Cơ sở giáo dục sẽ thúc đẩy việc thu thập và tiếp thu kiến thức, chuyển giao chúng và tham gia vào sự phát triển giáo dục của xã hội, theo một cách khác, với mục đích chuẩn bị cho nhân viên bước vào cuộc sống kinh doanh và khoa học.

Địa điểm

  • North Kosovska Mitrovica

    North Kosovska Mitrovica, Albania

    Câu hỏi