Keystone logo
IQS – Universitat Ramon Llull Bachelor's Degree in Marketing

Bachelor's Degree in Marketing

IQS – Universitat Ramon Llull

IQS – Universitat Ramon Llull

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Barcelona, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 13.410 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi