Keystone logo
Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University

Giới thiệu

Trong 145 năm, chúng ta đã không đi lạc khỏi tầm nhìn đó. Đây vẫn là điểm đến của các học giả xuất sắc, đầy tham vọng và dẫn đầu thế giới về giảng dạy và nghiên cứu. Các giáo sư xuất sắc hướng dẫn sinh viên về nghệ thuật và âm nhạc, nhân văn, khoa học xã hội và tự nhiên, kỹ thuật, nghiên cứu quốc tế, giáo dục, kinh doanh và các ngành nghề y tế. Cũng chính những giảng viên đó, cùng với các đồng nghiệp của họ tại Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng của trường đại học, đã đưa chúng tôi trở thành nhà lãnh đạo quốc gia về tài trợ nghiên cứu và phát triển liên bang hàng năm kể từ năm 1979.

Đó là một sự khác biệt phù hợp đối với trường đại học nghiên cứu đầu tiên của Hoa Kỳ, một nơi đã cách mạng hóa giáo dục đại học ở Hoa Kỳ và tiếp tục mang lại kiến thức và khám phá cho thế giới.

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Địa điểm

Địa điểm
  • Baltimore

    Baltimore, Hoa Kỳ

    Câu hỏi