Keystone logo
Saint Joseph Seminary College

Saint Joseph Seminary College

Saint Joseph Seminary College

Giới thiệu

Saint Joseph Seminary College là một cộng đồng đức tin bắt nguồn từ truyền thống Biển Đức, nhằm thúc đẩy việc học tập trong nghệ thuật tự do và sự phát triển của con người. Chương trình đào tạo nâng cao sự cam kết của các chủng sinh đối với chức linh mục Công giáo Rôma phù hợp với Chương trình đào tạo linh mục của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Trường Cao đẳng Chủng viện cũng cung cấp các nguồn lực giáo dục và các nguồn lực khác cho cộng đồng địa phương.

Saint Joseph Seminary College được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam để cấp bằng Cử nhân Văn chương. Liên hệ với Ủy ban về các trường Cao đẳng tại 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 hoặc gọi số 404-679-4500 nếu có thắc mắc về việc công nhận Saint Joseph Seminary College . Khóa đào tạo của Trường Cao đẳng Chủng viện cũng đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn giáo hội và cung cấp chuyên ngành Triết học và Nghệ thuật Tự do hoặc Nghiên cứu Triết học và Thần học.

Địa điểm

Địa điểm
  • Saint Benedict

    River Road,75376, 70457, Saint Benedict

    Câu hỏi