Keystone logo
Kainar University

Kainar University

Kainar University

Giới thiệu

Kainar University Kainar, kế thừa của Học viện Kainar, là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên hình thành mới dựa trên các nguyên tắc thương mại ở Kazakhstan độc lập. Đây là trường đại học tư thục đầu tiên với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định hướng xã hội và nhân văn.

Học viện Kaynar đang định vị mình là một trong những trường đại học cạnh tranh mang tính xã hội và nhân văn, đặc biệt về chất lượng và chuyên môn đào tạo các nhà tâm lý học tương lai với kiến thức và thực hành tâm lý tiên tiến; giáo viên dạy tiếng Kazakhstan và văn học, ngoại ngữ, có thể làm việc trên các chương trình của nội dung cập nhật của giáo dục; những luật sư biết cách điều hướng một quy trình lập pháp phức tạp, cũng như những người quen thuộc với các kỹ thuật giải quyết tranh chấp một cách hòa bình; yêu cầu chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý, tổ chức hệ thống giao thông và thông tin.

Địa điểm

  • Almaty

    Satpaev Street,7a, 050013, Almaty

    Câu hỏi