Keystone logo
Lewis-Clark State College Cử nhân Khoa học Xã hội - Lịch sử: Giáo dục Trung học

Cử nhân Khoa học Xã hội - Lịch sử: Giáo dục Trung học

Lewis-Clark State College

Lewis-Clark State College

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Lewiston, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 21.836 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

16 Jan 2024

* + học phí; Học phí đại học toàn thời gian năm 2023

Giới thiệu

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi