Keystone logo
Memorial University, Grenfell Campus Ba trong các nghiên cứu môi trường

BA in

Ba trong các nghiên cứu môi trường

Memorial University, Grenfell Campus

Memorial University, Grenfell Campus

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Corner Brook, Canada

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân Nghệ thuật/Cử nhân Khoa học về Nghiên cứu Môi trường
    • Lacey, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Khoa học chuyên ngành - Khoa học Trái đất Môi trường
    • Edmonton, Canada
  • Bachelor of Science in Wildlife Biology and Conservation (WBC)
    • Guelph, Canada