Keystone logo
Middlesex University Mauritius

Middlesex University Mauritius

Middlesex University Mauritius

Giới thiệu

Cơ sở sáng lập của chúng tôi, Trường Cao đẳng St Katherine, một trong những học viện đào tạo giáo viên đầu tiên của Anh mở cửa hoạt động. Đây là nơi bắt đầu niềm đam mê giảng dạy xuất sắc và đầy cảm hứng của chúng tôi và ngày nay chúng tôi tiếp tục đào tạo hơn 400 giáo viên hàng năm.

Một trong những học viện sáng lập mang tính biểu tượng nhất của chúng tôi, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hornsey, trở thành một trung tâm cho nghệ thuật tiến bộ. Đây là nơi mà chương trình giảng dạy nghệ thuật và nền dân chủ của sinh viên được tiên phong, dẫn đến việc sinh viên nổi tiếng vào học năm 1968. Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hornsey được thành lập bởi Charles Swinstead, một nghệ sĩ và giáo viên, người có tầm nhìn về một tổ chức nghệ thuật sau những cải cách đột phá trong giáo dục nghệ thuật trong những năm 1960. Hornsey, là một trong hai trường nghệ thuật duy nhất còn mở trong Thế chiến II.

Địa điểm

  • Flic en Flac

    Coastal Road, , Flic en Flac

    Câu hỏi