Keystone logo
Modern Sciences And Arts University/MSA University

Modern Sciences And Arts University/MSA University

Modern Sciences And Arts University/MSA University

Giới thiệu

Đại học MSA cung cấp cho sinh viên Chương trình Giáo dục Đại học Anh Quốc đầu tiên tại Ai Cập và Khu vực Trung Đông. Nó cũng giúp họ có được khả năng sáng tạo và cam kết học tập suốt đời. Chúng tôi tin rằng sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp với các kỹ năng viết, phân tích và giao tiếp được phát triển cần thiết cho họ. Sinh viên tốt nghiệp MSA thành công không chỉ trong công việc đầu tiên mà còn trong toàn bộ sự nghiệp của họ.

Đại học MSA nhấn mạnh vào ba đặc điểm quan trọng để giúp phát triển bản đồ tư duy của sinh viên để đạt được lợi thế cạnh tranh. Sự phức tạp trong môi trường kinh doanh ngày nay được tăng tốc và khuếch đại bởi các phương tiện và công cụ kỹ thuật số. Tại MSA, bạn sẽ học cách sử dụng ba lợi thế “A”, tức là Nhanh nhẹn, Thích ứng và Căn chỉnh, để mang lại cho con đường giáo dục của bạn một lợi thế cạnh tranh trong thời đại kỹ thuật số được áp dụng bởi các thành viên Khoa MSA và toàn bộ nhân viên quản lý.

Địa điểm

  • قسم أول 6 أكتوبر

    قسم أول 6 أكتوبر, Ai Cập

    Câu hỏi