Keystone logo
Modern University For Business And Science

Modern University For Business And Science

Modern University For Business And Science

Giới thiệu

Tầm nhìn chỉ đạo của Trường là dẫn đầu về chất lượng giáo dục, tính toàn vẹn trong học tập và nghiên cứu khoa học. MUBS cam kết tạo ra những nhà lãnh đạo thế giới có lương tâm, những người mẫu mực về đạo đức, nghề nghiệp và giáo dục xuất sắc.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một môi trường học thuật phong phú và sáng tạo, cung cấp cho sinh viên thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau có cơ hội bình đẳng để học hỏi, khám phá và đạt được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các mục tiêu nghề nghiệp của họ và trao quyền cho họ đóng góp tích cực và hiệu quả cho cộng đồng, đất nước của họ , va thê giơi.

Địa điểm

  • Damour

    Damour, Liban

    Câu hỏi