Keystone logo
Masaryk University Faculty of Economics and Administration Cử nhân Kinh tế và Chính sách Công

Cử nhân in

Cử nhân Kinh tế và Chính sách Công

Masaryk University Faculty of Economics and Administration

Masaryk University Faculty of Economics and Administration

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Brno, Cộng hòa Séc

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 10.500 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* cho toàn bộ chương trình kéo dài 3 năm

Giới thiệu

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi