Keystone logo
Mongolian University Of Life Sciences

Mongolian University Of Life Sciences

Mongolian University Of Life Sciences

Giới thiệu

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

Là là trường đại học duy nhất, Mông Cổ Đại học Khoa học Đời sống (MULS) rất đặc trưng tập trung vào giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực khoa học đời sống tạo thành cốt lõi của nền kinh tế của Mông Cổ, trong đó cung cấp một loạt các chương trình học thuật nuôi dưỡng tương lai các chuyên gia và các nhà lãnh đạo cho xã hội Mông Cổ.

MULS là một tổ chức học tập trung vào việc phát triển một bầu không khí cấp sinh viên và các nhà nghiên cứu của chúng tôi được tự do hoàn toàn tận hiến đời mình để nghiên cứu của họ. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu, nơi các giáo sư phấn đấu xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu, trong khi học sinh làm cho sự xuất sắc trong nghiên cứu của họ như chúng ta tin rằng chìa khóa để khám phá kiến ​​thức mới là nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu, đổi mới và mở rộng. Chúng tôi tin tưởng rằng vai trò chúng tôi chơi trong việc thực hiện một xã hội với môi trường bền vững là quan trọng, và đó là nhiệm vụ của chúng tôi là trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu mạnh mẽ tham gia vào triết lý của chúng tôi nghiên cứu Định hướng Nhiệm vụ và Giáo dục Hướng tới phát triển bền vững với mục tiêu mà mỗi sinh viên nên được làm quan sát viên, mỗi giáo sư nên được như là một quản lý kiến ​​thức, những người cung cấp quan niệm khoa học cho học sinh bằng phương pháp đơn giản, và mỗi nhà nghiên cứu phải là một chủ sở hữu của công nghệ cao dựa trên R & D.

Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc quốc tế và đã củng cố các cơ sở của chúng tôi với các trường đại học nước ngoài được tăng cường trao đổi học thuật và văn hóa của chúng tôi. Trong xã hội ngày nay, chỉ có một trí tuệ đúng với kiến ​​thức chuyên môn thực tế và khả năng giải quyết vấn đề mạnh có thể đảm bảo thành công trong tương lai của một người. Đối với điều này, MULS đang áp dụng một loạt các chiến lược giáo dục để đảm bảo rằng sinh viên của chúng tôi đạt được một mức độ cao về kiến ​​thức chuyên ngành, do đó cho phép họ trở thành công dân mới và năng động, những người sẽ có những đóng góp quan trọng đối với Mông Cổ.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI:

Để trở thành một trường đại học hàng đầu thế giới

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI:

Một giảng dạy và môi trường học tập thuận lợi Một nhóm thông minh, sáng tạo và trách nhiệm Một học sinh cảm hứng và cũng có động cơ với giác quan của con người tốt và đạo đức Các lãnh đạo để phát triển sinh viên tốt nghiệp thịnh vượng góp phần phát triển đất nước của

MULS tại một Glance

Thành lập: 1942

Giảng viên: Khoảng 411 giảng viên

Sinh viên

Cao đẳng - Khoảng 9 086 Đại học và nghề nghiệp của sinh - Khoảng 2 630 Tổng số - Khoảng 11 716

Danh dự

16 viện sĩ của Mông Cổ Học viện Khoa học, 7 khám phá khoa học, 17 người đoạt giải thưởng Nhà nước

nắm giữ bất động sản

Cơ sở chính - 12,4 ha /30.64 acre

cơ sở đào tạo nông thôn - 322,2 ha /796.17 acre

bộ sưu tập thư viện

Thư viện Trung tâm Nông nghiệp - các thư viện đại học lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm khoảng 162.000 cuốn sách văn bản, khoảng 820 mục bản thảo, và 905 tạp chí nghiên cứu, khoảng 60 sách điện tử. Truy cập vào bộ sưu tập này được cung cấp bởi gần 12 nhân viên thư viện người hoạt động trong 3 hội trường thư viện.

Trường học và học viện

Mông Cổ Đại học Khoa học sự sống được tạo thành từ 5 đơn vị học thuật chính - trường học và 4 viện nghiên cứu cung cấp các khóa học và bằng cấp giải thưởng.

Đặt tên

Theo quyết định của Hội đồng quản trị của các trường đại học tên tiếng Anh của các trường đại học như mang tên "đại học nhà nước Mông Cổ của ngành nông nghiệp" được đổi thành "đại học Mông Cổ của khoa học đời sống" trong tháng 7 năm 2014.

Địa điểm

  • Ulaanbaatar

    17024 Zaisan, Khan-uul District, , Ulaanbaatar

Câu hỏi