Keystone logo
National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

Giới thiệu

Dựa trên các giá trị truyền thống và cốt lõi của trường, “Chân thành, Danh dự, Kiên trì và Độc đáo”, YunTech đào tạo sinh viên thành những chuyên gia có khả năng quản lý tri thức, có khả năng cạnh tranh quốc tế và chú trọng bình đẳng đến nhân văn và công nghệ.

Cung cấp các khóa học và chương trình dựa trên tầm nhìn giáo dục của YunTech và bồi dưỡng các chuyên gia trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý, thiết kế và nhân văn.

Thành lập các trung tâm nghiên cứu và thực hiện các nghiên cứu liên quan đến công nghệ để nâng cao tiêu chuẩn công nghệ và văn hóa của quốc gia.

Phát triển vai trò phục vụ của trường như một trường đại học công nghệ bằng cách cung cấp cho các ngành công nghiệp cơ hội học tập nâng cao và thúc đẩy dịch vụ công nghệ công nghiệp cũng như đào tạo tại chỗ.

Thúc đẩy YunTech được công nhận trên toàn thế giới bằng cách học hỏi kinh nghiệm của các nước khác trong phát triển giáo dục đại học và tích cực tiến hành hợp tác quốc tế, để trở thành một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

Địa điểm

  • 123號

    Section 3, 64002, 123號

    Câu hỏi