Keystone logo
Paier College of Art

Paier College of Art

Paier College of Art

Giới thiệu

Là một tổ chức chuẩn bị cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp trong nghệ thuật, Paier College of Art cam kết mang đến một chương trình học tập và dịch vụ cung cấp thực hành chuyên sâu về các kỹ năng nghệ thuật; sự phát triển trong nghệ thuật biểu đạt; các nghiên cứu về giáo dục phổ thông và cơ hội phát triển các giá trị con người; các chương trình nghề nghiệp dẫn đến bằng Cử nhân Mỹ thuật và Cao đẳng Mỹ thuật; các chương trình học tập trung dẫn đến các giải thưởng văn bằng, chứng chỉ; tư vấn và cố vấn để hỗ trợ sinh viên theo đuổi các mục tiêu giáo dục, hướng nghiệp và cá nhân; cơ hội giáo dục thường xuyên thông qua các nghiên cứu bán thời gian và buổi tối; và các hoạt động ngoại khóa được thiết kế để nâng cao nhận thức của học sinh về các giá trị văn hóa và xã hội.

Paier College of Art Tự hào trong Hơn Bảy mươi Năm Đào tạo và Giáo dục Nghệ sĩ. Là một cơ sở đào tạo sinh viên chuẩn bị cho sự nghiệp chuyên nghiệp trong nghệ thuật, Paier College of Art cam kết thực hiện một chương trình học tập và dịch vụ cung cấp thực hành chuyên sâu về các kỹ năng và thực hành nghệ thuật.

Địa điểm

  • Hamden

    Gorham Avenue,20, 06514, Hamden

    Câu hỏi