Keystone logo
Pennsylvania State University, Abington Cử nhân Khoa học - Khoa học Máy tính

BSc in

Cử nhân Khoa học - Khoa học Máy tính

Pennsylvania State University, Abington

Pennsylvania State University, Abington

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Abington Township, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân Khoa học Máy tính (Hons) (Hệ thống Thông minh)
    • Kuala Lumpur, Malaysia
  • BSc (Hons) Khoa học máy tính và số hóa
    • Berlin, Đức
  • Cử nhân Khoa học về Trí tuệ Ứng dụng
    • Erie, Hoa Kỳ