Keystone logo
Pharos University In Alexandria

Pharos University In Alexandria

Pharos University In Alexandria

Giới thiệu

Pharos University In Alexandria cam kết thực hiện vai trò của mình đối với sự phát triển của xã hội bằng cách cung cấp một môi trường ổn định và kích thích cho giáo dục và nghiên cứu khoa học. Trường cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt bằng cách cung cấp cơ hội công bằng cho tất cả sinh viên để giúp họ đạt được sự phát triển bền vững trong mọi tầng lớp xã hội và tối ưu hóa quan hệ đối tác với các cộng đồng quốc gia, khu vực và quốc tế trong một hệ thống linh hoạt cho phép phát triển liên tục và bảo tồn các giá trị cộng đồng và đạo đức đồng thời theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Pharos University In Alexandria mong muốn trở thành một tổ chức khoa học tiên phong nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua xây dựng một xã hội tri thức, quan hệ đối tác quốc gia và quốc tế, đồng thời sử dụng sự phát triển công nghệ liên tục để nâng cao năng lực giáo dục, nghiên cứu và chuyên môn của nhân viên và nhân viên của trường.

Địa điểm

  • Canal Mahmoudiah Street

    Canal Mahmoudiah Street, , Canal Mahmoudiah Street

    Câu hỏi