Keystone logo
Polytechnic Institute of Viana do Castelo

Polytechnic Institute of Viana do Castelo

Polytechnic Institute of Viana do Castelo

Giới thiệu

Polytechnic Institute of Viana do Castelo (IPVC) được thành lập vào năm 1980. Là một tổ chức khu vực với mục tiêu đào tạo con người, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và chuyên môn có trình độ, thực hiện các nghiên cứu cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của mình và hợp tác với cộng đồng khu vực của Alto-Minho, đặc biệt với các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của nó.

IPVC được tạo thành từ sáu Trường cung cấp các khóa học cấp bằng đại học và sau đại học, những khóa học này rất thường xuyên sau cùng với sự hợp tác của các trường đại học và bách khoa trong nước và quốc tế. Cũng thúc đẩy các khóa học Thạc sĩ và các khóa học chuyên ngành.

Địa điểm

  • Viana do Castelo

    Praça General Barbosa,44, 4900-530, Viana do Castelo

    Câu hỏi