Keystone logo
Randall University

Randall University

Randall University

Giới thiệu

Randall University đã hoàn thành tầm nhìn cho giáo dục đại học Cơ đốc giáo Miễn phí Will Baptist ở Oklahoma từ năm 1917. Kể từ đó, trường đã phát triển thành ba trường đại học (Nghệ thuật và Khoa học, Bộ Cơ đốc giáo và Giáo dục) và Trường Cao học Randall.

Chúng tôi cung cấp cho học sinh một nền giáo dục cá nhân, có chủ đích và có trách nhiệm về tài chính. Bạn có thể tin tưởng chúng tôi vì chúng tôi đã cố tình tạo ra một tỷ lệ học sinh trên giáo viên thấp cho phép chúng tôi mang đến cho học sinh sự chú ý và chủ ý mà chúng cần. Ngoài ra, 40% sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp không mắc nợ, những người khác tốt nghiệp với số nợ ít hơn 40% so với mức trung bình của cả nước, cái mà chúng tôi gọi là Hình 40/40.

Địa điểm

  • Moore

    South I- 35 Service Road,3701, 73160, Moore

    Các chương trình

    Câu hỏi