Keystone logo
RIT Kosovo™ Cử nhân chính sách công

Cử nhân in

Cử nhân chính sách công

RIT Kosovo™

RIT Kosovo™

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Prishtina/Kosovo, Kosovo

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 - 4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 6.300 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chính sách công và sự tập trung của dịch vụ
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Chuyên ngành chính sách công
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Cử nhân nghệ thuật trong chính sách công
    • Greenville, Hoa Kỳ