Keystone logo
RRiF College of Financial Management

RRiF College of Financial Management

RRiF College of Financial Management

Giới thiệu

RRiF College of Financial Management được thành lập vào năm 2006 và thực hiện một khóa học chuyên nghiệp trong ba năm Kế toán và Tài chính và một khóa học cao học chuyên nghiệp chuyên nghiệp kéo dài hai năm Tài chính doanh nghiệp. Các chương trình học tập trung vào việc đào tạo các chuyên gia có khả năng, ngay sau khi kết thúc nghiên cứu, độc lập thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán tài chính và báo cáo, thuế và kế toán quản lý, cũng như các hoạt động quản lý ở cấp quản lý cấp trung hoặc cấp quản lý cao hơn trong các tập đoàn.

Địa điểm

  • City of Zagreb

    Martićeva ulica,29, 10000, City of Zagreb

    Các chương trình

    Câu hỏi