Keystone logo
SAE Institute Dubai

SAE Institute Dubai

SAE Institute Dubai

Giới thiệu

SAE, với 47 cơ sở tại 23 quốc gia, đã thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho giáo dục truyền thông sáng tạo từ năm 1976. SAE Dubai, tự hào cung cấp các Bằng Cử nhân được TEQSA công nhận trên 5 ngành - Hoạt hình, Âm thanh, Thiết kế, Phim và Trò chơi, ngoài khóa học ngắn hạn chứng chỉ. SAE cung cấp các Bằng Cử nhân được chính phủ Úc công nhận.

Địa điểm

Địa điểm
  • Dubai

    Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

    Câu hỏi