Keystone logo
Shorter University Including Robert H. Ledbetter College Of Business

Shorter University Including Robert H. Ledbetter College Of Business

Shorter University Including Robert H. Ledbetter College Of Business

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1873, Đại học Shorter là một trường đại học nghệ thuật tự do bốn năm lấy Chúa Kitô làm trung tâm, cam kết mang lại sự xuất sắc trong giáo dục. US News & World Report và The Princeton Review hàng năm đưa Shorter vào danh sách các trường Cao đẳng Đông Nam tốt nhất của họ. Trường cung cấp bằng cử nhân truyền thống trong 40 lĩnh vực nghiên cứu và các chương trình liên kết trực tuyến, cử nhân và thạc sĩ.

Địa điểm

  • Rome

    Shorter Avenue,232, 30165, Rome

    Câu hỏi