Keystone logo
Shota Meskhia

Shota Meskhia

Shota Meskhia

Giới thiệu

Sứ mệnh của Đại học Sư phạm Zugdidi Bang Shota Meskhia : Thiết lập môi trường giáo dục và việc làm cho sinh viên, nhân viên và các bên liên quan khác theo nhu cầu của thị trường lao động luôn thay đổi; để tạo ra các chương trình giáo dục định hướng về tính liêm chính trong việc làm, học tập và nghiên cứu, cũng như các dự án hỗ trợ quốc tế hóa và các khóa đào tạo / bồi dưỡng ngắn hạn.

Đào tạo, đào tạo lại / thu hút những thành viên tích cực của xã hội hướng tới lý tưởng dân chủ và nhân văn, phát triển bản thân, có trình độ học vấn chuyên nghiệp trở lên phù hợp với thị trường lao động trong và ngoài nước, là đội ngũ cán bộ có năng lực cạnh tranh và trình độ cao.

Để truyền cảm hứng cho việc hình thành niềm lạc quan và niềm tin vào tương lai, để không ngừng đóng góp vào việc đảm bảo chất lượng; thiết lập cơ sở giáo dục hiệu quả, linh hoạt và phát triển nhanh chóng, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển và phúc lợi của đất nước; trở thành trung tâm khu vực trong lĩnh vực giáo dục.

Địa điểm

  • Zugdidi

    Zugdidi, Gruzia

    Câu hỏi