Keystone logo
Southeastern Louisiana University - College of Science and Technology Cử nhân Khoa học về Khoa học Sinh học - Tập trung Sinh thái, Môi trường và Tiến hóa

BSc in

Cử nhân Khoa học về Khoa học Sinh học - Tập trung Sinh thái, Môi trường và Tiến hóa

Southeastern Louisiana University - College of Science and Technology

Southeastern Louisiana University - College of Science and Technology

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Hammond, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 4.445 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jan 2024

* Lưu ý: Có thể áp dụng Phí ngoài tiểu bang là USD6.238,80, tuy nhiên, có nhiều điều kiện cho phép miễn phí này, cũng như Học bổng ngoài Miễn phí này. Vui lòng xem phần Tuyển sinh bên dưới.

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi