Keystone logo
Stonehill College May School of Arts and Sciences

Stonehill College May School of Arts and Sciences

Stonehill College May School of Arts and Sciences

Giới thiệu

Được thành lập như một trường cao đẳng Công giáo vào năm 1948 bởi Hội Thánh Thập Tự, cách tiếp cận toàn diện của Stonehill được hướng dẫn bởi các nguyên tắc giáo dục và đức tin. Học sinh của chúng tôi phát triển thành những công dân toàn cầu, những người coi trọng kiến thức, sự chính trực và lòng trắc ẩn khi họ tìm cách tạo ra một xã hội công bằng hơn.

Stonehill College, một cơ sở giáo dục đại học của Công giáo được thành lập bởi Hiệp hội Holy Cross, là một cộng đồng học thuật và đức tin, được neo giữ bởi niềm tin vào phẩm giá vốn có của mỗi người.

Thông qua chương trình giảng dạy về nghệ thuật tự do và khoa học cũng như các chương trình dự bị chuyên nghiệp, Stonehill College cung cấp một nền giáo dục có tầm cỡ cao nhất giúp nuôi dưỡng tư duy phản biện, tự do tìm hiểu và trao đổi ý tưởng.

Stonehill College giáo dục toàn diện con người để mỗi sinh viên tốt nghiệp Stonehill suy nghĩ, hành động và lãnh đạo với lòng can đảm để tạo ra một thế giới công bằng và nhân ái hơn.

Địa điểm

  • Easton

    Washington Street,320, 02357, Easton

    Câu hỏi