Keystone logo
The Mico University College Cử nhân giáo dục - giáo dục thể chất
The Mico University College

Cử nhân giáo dục - giáo dục thể chất

Kingston, Jamaica

0 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

* mỗi học kỳ

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Bachelor of Science in Physical Education
    • Limerick, Ireland
  • Bằng cấp về Khoa học Hoạt động Thể chất và Thể thao
    • Santander, Tây Ban Nha
  • Cử nhân Huấn luyện Thể chất
    • Pécs, Hungary