Keystone logo
The University of Greenwich Cử nhân Khoa học Máy tính Hons (Khoa học Dữ liệu)

BA in

Cử nhân Khoa học Máy tính Hons (Khoa học Dữ liệu)

The University of Greenwich

The University of Greenwich

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 - 6 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

GBP 17.000 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2024

* quốc tế toàn thời gian| nhà £9,250 mỗi năm; quốc tế bán thời gian £4.250 mỗi 30 tín chỉ | nhà £ 2,312 trên 30 tín chỉ

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi