Keystone logo
Technological and Higher Education Institute of Hong Kong Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Khoa học và An toàn Thực phẩm

BSc in

Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Khoa học và An toàn Thực phẩm

Technological and Higher Education Institute of Hong Kong

Technological and Higher Education Institute of Hong Kong

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Hong Kong, Hồng Kông

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 - 4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

HKD 400.620 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* cho toàn bộ chương trình

Giới thiệu

Tuyển sinh

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi