Keystone logo
Tohoku University Of Community Service And Science Chương trình chính sách công

Cử nhân in

Chương trình chính sách công

Tohoku University Of Community Service And Science

Tohoku University Of Community Service And Science

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Sakata, Nhật Bản

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Apr 2024

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chính sách công và sự tập trung của dịch vụ
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Chuyên ngành chính sách công
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Cử nhân nghệ thuật trong chính sách công
    • Greenville, Hoa Kỳ