Keystone logo
Busan University of Foreign Studies

Busan University of Foreign Studies

Busan University of Foreign Studies

Giới thiệu

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan được thành lập và phát triển với mục tiêu đào tạo nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội nhân loại, sự nghiệp phát triên quốc gia, thông qua các hoạt động nghiên cứu giữa lí luận và thức tế các nền văn hóa và ngôn ngữ trên thế giới nhà trường luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia ưu tú đủ năng lực thích ứng linh hoạt với các thay đổi nhanh chóng của xã hội quốc tế đa nguyên hiện nay, đồng thời nhà trường cũng luôn chú trọng bồi dưỡng nhân cách, năng lực sáng tạo lãnh đạo cho sinh viên dựa trên nền tảng lí luận Dân chủ thời đại và tinh thần đạo Kitô giáo.

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan – Quốc sách đào tạo nguồn nhân lực chuẩn quốc tế, bồi dưỡng nhân tài là các chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa thế giới. Năm 1997, trường Đại học Ngoại ngữ Busan được công nhân là “Trường đại học nằm trong Quốc sách đào tạo nhân lực chuyên gia quốc tế”, nhà trường tự hào là đơn vị đầu tiên, dẫn đầu toàn quốc trong lĩnh vưc nghiên cứu Khu vực học và Giáo dục ngoại ngữ. Nhà trường cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng và số lượng giáo sư nghiên cứu đầu ngành, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư thiết bị giáo dục ngoại ngữ tiên tiến nhất.

Địa điểm

  • Namsan-dong

    Namsan-dong, Hàn Quốc

    Câu hỏi