Keystone logo
Trakya University

Trakya University

Trakya University

Giới thiệu

Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện các hoạt động nghiên cứu và học thuật thông qua nguyên tắc thiết lập tương lai bằng cách đánh giá các di sản văn hóa, khoa học và nhìn thấy trước các sự kiện đương đại. Nó cũng nhằm nâng cao những cá nhân có ý thức sử dụng kiến thức và khả năng của mình vì lợi ích của Edirne, vùng Balkan, đất nước và nhân loại, và những người có tinh thần tự tin và trách nhiệm cao.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trường đại học năng động, được thừa nhận, tuân theo và ưa thích trong thế giới khoa học và học thuật trên quy mô toàn cầu.

Địa điểm

  • 22 C

    Bülent Ecevit Caddesi,22 C, 22030, 22 C

    Câu hỏi